Categoría: Anuncios

Taboleiro de Anuncios Municipal


No Taboleiro de Anuncios e Edictos do Concello de Forcarei pode consultar os edictos e anuncios, que por disposición legal ou reglamentaria deban publicarse no mesmo.
Taboleiro de Anuncios e Edictos do Concello

DataOrganismoAfectado
02/12/2015Xunta de Galicia. Servizo de Infraestructuras Agrarias. Reforzo de camiños.
Parcelaria Meavía-Quintillán
14/12/2015Xunta de Galicia. Servizo de Infraestructuras Agrarias. Acondicionamento de predios.
Parcelaria de Meavía-Quintillán
22/02/2016Concello de ForcareiCalendario do contribuínte 2016
08/06/2016Concello de Forcarei
Baixas de oficio no Padrón de HabitantesEXP. 518 2020. LISTA DE ADMITIDOS AS NO 1º CAMPAMENTO DE VERÁN CONCELLO DE FORCAREI”

EXP. 518 2020. LISTA DE ADMITIDOS AS NO 1º CAMPAMENTO DE VERÁN CONCELLO DE FORCAREI”


RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA
EXP. 518/2020. LISTA DE ADMITIDOS/AS NO" 1º CAMPAMENTO DE VERÁN CONCELLO DE FORCAREI” .Rematado o prazo para a presentación de solicitudes de admisión para o "1º CAMPAMENTO DE VERÁN CONCELLO DE FORCAREI”, e á vista das solicitudes presentadas.

Visto que a competencia para a resolución do presente expediente está atribuída á Alcaldía


RESOLVO:

 

Primeiro.- ADMITIR NO "1º CAMPAMENTO DE VERÁN CONCELLO DE FORCAREI”, AOS SEGUINTES SOLICITANTES:Segundo.-Non hai solicitudes non admitidas.

Terceiro.- Facer pública a presente resolución, mediante a súa publicación no taboleiro de anuncios do Concello, na páxina web e na sede electrónica do mesmo.PAGAMENTO DE ENERXÍA ELÉCTRICA (GASTO CORRENTE NOVO), con cargo a Liña 2 do PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS 2020).

PAGAMENTO DE ENERXÍA ELÉCTRICA (GASTO CORRENTE NOVO), con cargo a Liña 2 do PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS 2020).


20/03/2020

A Deputación Provincial de Pontevedra concedeulle ó Concello de Forcarei unha axuda por importe de 39.519,97 €, para o pagamento de enerxía eléctrica (GASTO CORRENTE NOVO) con cargo a Liña 2 do PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS 2020).

AnuncioPLAN DE MOBILIDADE URBANA SOSTIBLE DE FORCAREI

PLAN DE MOBILIDADE URBANA SOSTIBLE DE FORCAREI


24/02/2020

O Plan de Mobilidade Urbana Sostible (ou PMUS) ten como obxectivo primordial mellorar e fomentar formas de desprazamento máis sostibles, que favorezan a protección do medio ambiente, e que melloren o aproveitamento dos recursos, ademais de facer a vila accesible a todos de xeito seguro, eliminando as barreiras arquitectónicas e mellorando a relación entre o peón e coche, así como o acceso aos transportes públicos. En definitiva garantir unha mellora na calidade de vida dos cidadáns.

Xa dispoñible nas Oficinas do Concello.PAGAMENTO DE ENERXÍA ELÉCTRICA (GASTO CORRENTE NOVO), con cargo a Liña 2 do PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS 2018-2019).

PAGAMENTO DE ENERXÍA ELÉCTRICA (GASTO CORRENTE NOVO), con cargo a Liña 2 do PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS 2018-2019).


15 de novembro de 2019


A Deputación Provincial de Pontevedra concedeulle ó Concello de Forcarei unha axuda por importe de 50.940,73 €, para o pagamento
subministro de enerxía eléctrica (GASTO CORRENTE NOVO) con cargo a Liña 2 do PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS
2018-2019).


A Alcaldesa
Asdo.: Verónica Pichel GuisandePlan Concellos 2019. Liña 3. Emprego para a conservación e funcionamento de bens e servizos municipais 2019 da Deputación Provincial.

Plan Concellos 2019. Liña 3. Emprego para a conservación e funcionamento de bens e servizos municipais 2019 da Deputación Provincial.


15 de novembro de 2019

O Concello de Forcarei, con cargo a subvención do Plan Concellos 2019 da Excma. Deputación Provincial. Liña 3 emprego, contratou os seguintes servizos:

- Servizo de medio ambiente.
 • 5 traballadores desempregados, da seguinte forma:
  • 4 peóns forestais, durante 8 meses, xornada completa
  • 1 peón para recollida de lixo, durante 8 meses, xornada completa

- Servizo de obras públicas.
 • 4 traballadores desempregados da seguinte forma:
  • 1 operarios de servizos (peóns obras públicas), durante 7 meses, xornada completa
  • 2 oficial de obras públicas, Albaneis, durante 8 meses, xornada completa
  • 1 condutor de camión e maquinaria, durante 6 meses, xornada completa

Para o financiamento destes servizos a Deputación Provincial concedeu ó Concello de Forcarei unha axuda por importe de 124.716,68 €.


A Alcaldesa

Asdo.: Verónica Pichel GuisandeCONSERVACIÓN E RESTAURACIÓN DO CRUCEIRO DE SAN MARCOS

CONSERVACIÓN E RESTAURACIÓN DO CRUCEIRO DE SAN MARCOS


17/06/2019

CONSERVACIÓN E RESTAURACIÓN DO CRUCEIRO DE SAN MARCOS
, con cargo a subvencións para a rehabilitación e sinalización do patrimonio histórico-cultural dirixidas aos Concellos da Provincia de Pontevedra para o ano 2018.

A Deputación Provincial de Pontevedra concedeulle ó Concello de Forcarei unha axuda por importe de 7.319,29 €, para a execución da actuación conservación e restauración do cruceiro de San Marcos, con cargo a subvencións para a rehabilitación e sinalización do patrimonio histórico-cultural dirixidas aos Concellos da Provincia de Pontevedra para o ano 2018.


A Alcaldesa

Verónica Pichel Guisande

Anuncio en PdfPLAN DE MOBILIDADE URBANA SOSTIBLE

PLAN DE MOBILIDADE URBANA SOSTIBLE


Desde o Concello estamos a analizar a mobilidade en Forcarei, como parte da implantación do Plan de Mobilidade Urbana Sostible (PMUS) que require unha metodoloxía de participación e quere contar coa opinión da veciñanza para poder desenrolalo.

¿EN QUE CONSISTE UN PLAN DE MOBILIDADE URBANA SOSTIBLE?

O Plan de Mobilidade Urbana Sostible (ou PMUS) ten como obxectivo primordial mellorar e fomentar formas de desprazamento máis sostibles, que favorezan a protección do medio ambiente, e que melloren o aproveitamento dos recursos, ademais de facer a vila accesible a todos de xeito seguro, eliminando as barreiras arquitectónicas e mellorando a relación entre o peón e coche, así como o acceso aos transportes públicos. En definitiva garantir unha mellora na calidade de vida dos cidadáns.

¿EN QUE CONSISTE ESTA ENQUISA?

Esta enquisa apórtanos información sobre os desprazamentos cotiáns, as necesidades e preferencias dos veciños respecto á mobilidade no concello de Forcarei, axudándonos a redactar un plan máis realista e adaptado ás necesidades reais das persoas.

Acceder a EnquisaAXUDAS MUNICIPAIS DE APOIO AO ESTUDO PARA O CURSO 2018 2019

AXUDAS MUNICIPAIS DE APOIO AO ESTUDO PARA O CURSO 2018 2019


AXUDAS MUNICIPAIS DE APOIO AO ESTUDO PARA O CURSO 2018 2019 CON DESTINO A FAMILIAS EN SITUACIÓN DE DIFICULTADE SOCIO-ECONÓMICA

BENEFICIARIOS:

Familias empadroadas e ter residencia efectiva no Concello de Forcarei, que teñan menores ao  eu cargo matriculados para o curso 2018/2019 nalgún centro de ensino público de Forcarei, en  educación Infantil, Primaria e Secundaria para axudas de material escolar.

REQUISITOS A CUMPRIR:

 • Que a unidade familiar estea empadroada e teña a residencia efectiva neste concello.
 • Que o alumnado este matriculado ou teña reserva de matrícula nun centro de ensino público de Forcarei.
 • Ter presentada a solicitude e documentación complementaria no prazo e forma legal establecido.
 • Que os solicitantes cumpran co baremo económico recollido nas Bases Reguladoras de convocatoria.

PRAZO E PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

As solicitudes presentaran sé no Rexistro Xeral de Entrada do Concello de Forcarei a través do Departamento de Servizos Sociais do Concello de Forcarei ata o día 9 de Novembro de 2018.

Para máis información poden dirixirse ao Departamento de Servizos Sociais do Concello de Forcarei ou ben a través do teléfono 986 75 54 32 ou ben 986.75 51 49.


Bases da convocatoria

Sumario do BOPPO (http://www.boppo.depo.es/detalle/-/boppo/2018/10/25)

Cartel-AnuncioREDACCIÓN DO PROXECTO PARQUE FORESTAL “BERROZO”,


ANUNCIO

27/06/2018

REDACCIÓN DO PROXECTO PARQUE FORESTAL "BERROZO”, con cargo a Liña 1 das axudas destinadas a mellora dos montes mediante a creación de parque forestais durante o exercicio 2018.

A Deputación Provincial de Pontevedra concedeulle ó Concello de Forcarei unha axuda por importe de 4.120,79 €, para a redacción do proxecto parque forestal "BERROZO”, con cargo a Liña 1 das axudas destinadas a mellora dos montes mediante a creación de parque forestais durante o exercicio 2018.

Forcarei, 11 de xullo de 2018

A Alcaldesa

Asdo.: Belén Cachafeiro AntaEXECUCIÓN DA ACTUACIÓN PARQUE FORESTAL “BERROZO”,


ANUNCIO

27/06/2018

EXECUCIÓN DA ACTUACIÓN PARQUE FORESTAL "BERROZO”,con cargo a Liña 2 das axudas destinadas amellora dos montes mediante a creación de parque forestais durante o exercicio 2018.

A Deputación Provincial de Pontevedra concedeulle ó Concello de Forcarei unha axuda por importe de 25.900,20 €, para a execución da actuación parque forestal "BERROZO”, con cargo a Liña 2 das axudas destinadas a mellora dos montes mediante a creación de parque forestais durante o exercicio 2018.

Forcarei, 11 de xullo de 2018

A Alcaldesa

Asdo.: Belén Cachafeiro Anta
PAGAMENTO DE SUBMINISTRO DE ENERXÍA ELÉCTRICA (GASTO CORRENTE NOVO), con cargo a Liña 2 do PLAN DE OBRAS E SERVIZOS

(PLAN CONCELLOS 2018-2019).

23/04/2018

A Deputacion Provincial de Pontevedra concedeulle 6 Concello de Forcarei unha axuda por importe de 52.965,88 €, para o pagamento de subministro de enerxia electrica (GASTO CORRENTE NOVO) con cargo a Lina 2 do PLAN DE OBRAS E S VIZOS (PLAN CONCELLOS 2018-2019).

Anuncio CompletoREDACCIÓN DO PROXECTO PARQUE FORESTAL “FIXO-PORTELA”,


ANUNCIO

 22/01/2018

REDACCIÓN DO PROXECTO PARQUE FORESTAL "FIXO-PORTELA”, con cargo a Liña 1 das axudas destinadas a mellora dos montes mediante a creación de parque forestais durante o exercicio 2017.

A Deputación Provincial de Pontevedra concedeulle ó Concello de Forcarei unha axuda por importe de 6.360 €, para a redacción do proxecto parque forestal "FIXO-PORTELA”, con cargo a Liña 1 das axudas destinadas a mellora dos montes mediante a creación de parque forestais durante o exercicio 2017.

Forcarei, 22 de xaneiro de 2018

A Alcaldesa

 

Asdo.: Belén Cachafeiro AntaEXECUCIÓN DA ACTUACION PARQUE FORESTAL “FIXO-PORTELA”,


ANUNCIO

22/01/2018

EXECUCIÓN DA ACTUACION PARQUE FORESTAL "FIXO-PORTELA”, con cargo a Liña 2 das axudas destinadas a mellora dos montes mediante a creación de parque forestais durante o exercicio 2017.

A Deputación Provincial de Pontevedra concedeulle ó Concello de Forcarei unha axuda por importe de 47.700 €, para a execución da actuación parque forestal "FIXO-PORTELA”, con cargo a Liña 2 das axudas destinadas a mellora dos montes mediante a creación de parque forestais durante o exercicio 2017.

Forcarei, 22 de xaneiro de 2018

A Alcaldesa

Asdo.: Belén Cachafeiro AntaRESTRICCIÓNS UTILIZACIÓN DA AUGA

RESTRICCIÓNS UTILIZACIÓN DA AUGA


Que debido aos problemas de sequía que estamos padecendo nos derradeiros meses pola falta de chuvia, apelamos á responsabilidade de todos os veciños e veciñas deste Concello, pola necesidade de que se faga un aforro e un consumo responsable da auga da rede de abastecemento. Por este motivo débese consumir a auga estritamente necesaria e non malgastala, quedando PROHIBIDO USAR A AUGA DA TRAIDA para:

 • lavado de vehículos,
 • rego de xardíns e hortas,
 • enchido de piscinas,
 • depósitos de auga para rego e análogos.

Rógase a colaboración de todos os usuarios para que se faga un uso racional da auga e así poder garantir o servizo.
Esténdense as recomendacións anteriores para o consumo de auga privada, procedente de pozos.

Bando completo
 

Nº de resultados:
27
Mostrar

Esta web utiliza cookies, podes ver a nosa política de cookies, aquí Se continuas navegando estás aceptándoa
Política de cookies +